Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski

Nauczyciel akademicki, kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej i Katedry Stomatologii Odtwórczej, Prodziekan Oddziału Stomatologicznego UM w Łodzi, konsultant wojewódzki w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Naukowiec, autor ponad 200 publikacji krajowych i zagranicznych, laureat licznych nagród za działalność naukową i dydaktyczną. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Polskiego Towarzystwa Inżynierii Medycznej. Lekarz praktyk, specjalista stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej, o szerokich zainteresowaniach dotyczących głównie materiałoznawstwa stomatologicznego. Doskonale łączy wiedzę lekarską z zagadnieniami inżynierii materiałowej. Posiada duży zasób wiedzy o nowoczesnych materiałach oraz technikach wykorzystywanych w stomatologii zachowawczej i protetyce stomatologicznej, ze szczególnym uwzględnieniem własności materiałów odtwórczych i łączących oraz ich adhezji do szkliwa, zębiny i powierzchni materiałów protetycznych.