Bartosz Suliborski

Dr n. med. Bartosz Suliborski

Dyplom lekarza stomatologa uzyskał w 1996 po odbyciu studiów stomatologicznych na Akademii Medycznej w Łodzi. W 2001 roku obronił pracę naukową na stopień doktora nauk medycznych z zakresu zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Nowy dokument prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty uzyskał 15.11.2002 roku.

Uczestniczył w stacjonarnym, rocznym programie AEGD (Advanced Education in General Dentistry), na Uniwersytecie Maryland w Baltimore w USA, co udokumentowane jest uzyskanym certyfikatem tej uczelni wydanym w lipcu 2002 roku.

Dzięki uczestnictwu w programie AEGD, od 10.2002 do 03.2003 pełnił funkcję instruktora klinicznego programu AEGD, również na Uniwersytecie Maryland. Od 2005 koordynował współpracę pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, a Uniwersytetem Maryland.

W chwili obecnej jest wykładowcą w Katedrze Stomatologii Odtwórczej, Zakładzie Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Prowadzi zajęcia przedkliniczne, kliniczne i wykłady ze stomatologii estetycznej i implantologii dla polskich i anglojęzycznych studentów stomatologii.

W 2009 rozpoczął szkolenie na Uniwersytecie w Nowym Jorku: LINHART CONTINUING DENTAL EDUCATION PROGRAM Implant Continuum Education NYU & OSIS & CEIA (kierownik Prof. Dennis Tarnow/Prof. Piotr Majewski), zakończone w sierpniu 2012, uzyskując certyfikat Uniwersytetu w Nowym Jorku. W 2013 roku zakończył specjalizację z chirurgii stomatologicznej (kierownik Prof. Grażyna Grzesiak-Janas).

Wygłosił kilkadziesiąt wykładów i kursów praktycznych, zarówno w Polsce (m. in. dla Kwintesencja, DenCo, Profident, Koldental, Implacore), jak i za granicą. Jest autorem i współautorem wielu publikacji w polskiej i światowej literaturze stomatologicznej, redaktorem naukowym i tłumaczem książki Adhezyjne Uzupełnienia Porcelanowe w Odcinku Przednim, Pascal Magne, Urs Belser, Wydawnictwo Kwintesencja 2010 oraz tłumaczem siedmiu innych specjalistycznych wydawnictw książkowych w tym Podstawy Chirurgii Piezoelektrycznej Tomaso Vercellotti, Wydawnictwo Kwintesencja 2010. Redaktor naukowy i konsultant tłumaczenia książki Estetyczna Chirurgia Śluzówkowo-Dziąsłowa, Giovanni Zucchelli, Wydawnictwo Kwintesencja 2018. Redaktor naukowy i tłumacz Pionowa i pozioma augmentacja wyrostka zębodołowego, Istvan Urban, Wydawnictwo Kwintesencja 2020.

Od marca 2012 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną Fordent w Łodzi.

W 2013 uzyskał certyfikat Associate Fellowship organizacji World Clinical Laser Institute.

Od 2016 roku członek Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE.

W 2015 rozpoczął szkolenie w Steigmann Implant Institute, Heidelberg, Niemcy, które ukończył w czerwcu 2017 uzyskując Certyfikat Steigmann Implant Institute, z zakresu zarządzania tkankami miękkimi, augmentacji kości, zapobieganiu i leczeniu powikłań okołoimplantowych (kierownik Prof. Marius Steigmann). W marcu 2020 zakończył kurs Advances in Soft Tissue Graft and Implant Surgery Cont Edu Program, University of Michigan School of Dentistry, kierownik Prof Hom-Lay Wang.

Systemy implantologiczne od 2002r: Biomet 3i, Nobel Biocare, Zimmer Pi, NeoBiotech, SIC.

Użytkownik lasera Waterlase iPlus od 2012, T-Scan od 1996, 3Shape Trios intraoral scanner od 2012, Mectron Piezosurgery od 2008.

Obecne zainteresowania: stomatologia cyfrowa, lasery, kompleksowa rehabilitacja oparta na uzupełnieniach adhezyjnych i implantach. Inne: reprezentant AZS UMED w Łodzi oraz Polskiego Stowarzyszenia Narciarskiego Lekarzy w narciarstwie alpejskim na poziomie Mistrzostw Europy i Świata, windsurfing na falach, zawodnik Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.